top of page
Tokyo trip Bulldog.png

JURIDISCHE INFORMATIE

Tokyotripweb is een website met het doel op het promoten van de activiteit van het bedrijf Tokyo trip.

 

Publicatie directeur: Nicolas Wauters

Editor: Nicolas Wauters 

Intellectuele eigendom

 

De algemene structuur, de teksten, videos, wel- of niet geanimeerde foto’s en alle inhoud van de website: tokyotripweb.com zijn de exclusieve eigendom van het bedrijf Tokyo Trip.

 

 

Elke  volledige of gedeeltelijke weergave van deze site voor een ander doel dan de promotie van deze laatste, door welk proces dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Tokyo trip is verboden en zou een illegale kopij vormen.

 

Persoonlijke gegevens

 

De gebruiker heeft recht op toegang, rectificatie en verzet tegen de hem betreffende persoonlijke gegevens. Hij kan contact opnemen door een e-mail te sturen via het contactformulier.

 

De gebruiker

 

De gebruiker stemt ermee in de regels van intellectueel eigendom te respecteren. Hij verbindt zich ertoe om geen gepubliceerde advertenties, applicaties, logo's, merknamen, informatie of afbeeldingen te reproduceren, extraheren, her gebruiken, wijzigen of her distribueren zonder voorafgaande toestemming voor publicatie, anders dan strikt privé. Dit sluit elke reproductie voor professionele doeleinden of voor massadistributie uit.

Elk ander gebruik moet het voorwerp uitmaken van een schriftelijke toestemming van de uitgever op straffe van namaak en/of inbreuken op het recht op de intellectuele eigendom.

De gebruiker die een advertentie en/of opmerking plaatst, wordt als verantwoordelijk beschouwd en moet ervoor zorgen dat de aankondiging en/of opmerking de vrijheid, rechten en waardigheid van de persoon niet aantast.

Elk onrechtmatig gebruik van deze site kan leiden tot vervolging.

Tokyo trip kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de informatie op de andere websites waartoe de internet-surfers toegang zouden kunnen hebben via de site Tokyo Trip.

Tokyo Trip kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor technische problemen die kunnen leiden tot het verlies van publicatiegegevens.

De informatie verstrekt door Tokyo Trip op de website is indicatief.

Tokyo Trip behoudt zich het recht voor om alle informatie op de site zonder kennisgeving te wijzigen en/of te verwijderen.

In geval van overmacht, computerproblemen, moeilijkheden in verband met de structuur van telecommunicatienetwerken of technische problemen, om onderhoudsredenen, zonder dat deze lijst volledig is, kan de toegang tot het portaal of een deel ervan worden opgeschort of verwijderd door eenvoudige beslissing van Tokyo Trip.

Wij danken u dat u ons op de hoogte stelt van eventuele verzoeken, weglatingen, fouten of correcties door ons een e-mail te sturen via het contactformulier.

Programming: Nicolas Wauters
Graphic design: Nicolas Wauters
Photos: Nicolas Wauters
Directed logo: Xavier Maurissen


Host: Wix.com Inc.
PO Box 40190
San Francisco (CA 94140 USA)

bottom of page