top of page

Wettelijke vermelding

Tokyotripweb.com is een website met als doel om de Tokyo trip activiteiten te promoten. 

 

Publicatiedirecteur : Nicolas Wauters

Uitgever : Nicolas Wauters

intellectuele eigendom :

De algemene structuur, de tekst, de video's, de bewegend of normale foto's evenals eenderwelk component aanwezig op de tokyotripweb.com website, is een exclusieve eigendom van het zelfstandige onderneming Tokyo Trip. 

Elke volledige of gedeeltelijke weergave van deze site voor een ander doel dan de promotie ervan, via welk proces dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Tokyo Trip is verboden en zou een inbreuk vormen.

Persoonlijke gegevens :

De gebruiker heeft recht op toegang, rectificatie en verzet over de persoonlijke gegevens hen betreffend. Hij kan uitoefenen door een e-mail te sturen via het contactformulier.

De gebruiker :

De gebruiker verbindt er zich toe respect te bieden aan de intelectuele eigendom. Hij verbindt zich ertoe om zonder voorafgaande toestemming van de uitgever geen enkele advertentie, applicatie, software, logo, merk, informatie of illustratie te reproduceren, uitpakken, hergebruiken, wijzigen of heruitzenden voor een ander dan strikt privegebruik. Elke reproductie voor professionele doeleinden of massadistributie is verboden.

Elk ander gebruik moet schriftelijk door de uitgever worden geautoriseerd op straffe van vervalsing en/of inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.

De gebruiker die een mededeling en/of opmerking plaatst, wordt als verantwoordelijk beschouwd en moet ervoor zorgen dat de mededeling en/of opmerking geen inbreuk maakt op de vrijheid, rechten en waardigheid van de persoon.

Elk ongeoorloofd gebruik van deze website kan aanleiding geven tot gerechtelijke vervolging.

Tokyo Trip kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de informatie op andere websites waartoe internetgebruikers toegang hebben via de Tokyo Trip-website.

Tokyo Trip kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor technische problemen die kunnen leiden tot het verlies van gegevens met betrekking tot publicaties.

De informatie gegeven door Tokyo Trip op de website is ter indicatie.

Tokyo Trip behoudt zich het recht voor om alle of een deel van de beschikbare informatie op de site zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te verwijderen.

In geval van overmacht, computerproblemen, problemen in verband met de structuur van telecommunicatie of technische problemen kan om onderhoudsredenen, de toegang tot het geheel of een deel van het portaal worden opgeschort of verwijderd bij eenvoudig besluit van Tokyo Trip.

Wij danken u voor het melden van eventuele verzoeken, weglatingen, fouten of correcties door ons een e-mail te sturen via het contactformulier.

 

IT-ontwikkeling : Nicolas Wauters

Grafish ontwerp : Nicolas Wauters

Foto-credits : Nicolas Wauters

Logo Creator : Maurissen Xavier

Hosting : Wix.com Inc.

PO box 40190

San Francisco, (CA 94140 USA)

Tokyo Trip Japan gids logo
  • Youtube
  • Instagram
  • Nicolas-Wauters-Photography

© 2024 TOKYO TRIP

Tokyo Trip Japan gids logo

Volg ons op :

  • Tokyo Trip Instagram
  • YouTube
bottom of page